VeriDose® Core试剂盒

单个试剂盒中包含基本药物基因组学内容

VeriDose® Core试剂盒针对药物代谢途径中20种主要基因最具相关性的变异。它可提供20种基因的68个SNP/INDEL的基因型信息。试剂盒可适应低质量的DNA,提高棘手样本的成功概率。

试剂盒资源
订购信息
产品 样本数量 孔板模式 目录编号
VeriDose Core试剂盒组 - CPM(2x96) 64 96 CPM 13371F
VeriDose Core试剂盒组 - CPM(10x96) 320 96 CPM 13355F
VeriDose Core试剂盒套装 - CPM (2x384 256 384 CPM 13358D
VeriDose Core试剂盒组 - CPM(10x384) 1,280 384 CPM 13356D