VeriDose® CYP2D6 CNV试剂盒

能够与基因分型试剂盒检测同时进行的CNV和杂种等位基因检测

VeriDose CYP2D6试剂盒可在存在混合等位基因的情况下检测CNV。使用单个反应孔,它可以质询CYP2D6基因7个区域中的22个点。此试剂盒可与基因分型试剂盒同时使用,无缝集成基因分型和CNV研究工作流程。

订购信息
产品 样本数量 孔板模式 目录编号
VeriDose CYP2D6 CNV试剂盒组 - CPM(2x96) 192 96 CPM 13372F
VeriDose CYP2D6 CNV试剂盒组 - CPM(10x96) 960 96 CPM 13360F
VeriDose CYP2D6 CNV试剂盒组 - CPM(2x384) 768 384 CPM 13362D
VeriDose CYP2D6 CNV试剂盒组 - CPM(10x384) 3,840 384 CPM 13361D
VeriDose CYP2D6 CNV试剂盒2N对照样 200 N/A 02005